Program „Ciepłe Mieszkanie” dla domów wielorodzinnych – otwarcie naboru wniosków

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” rozpoczęto przyjmowanie wniosków, które mają na celu pozyskanie środków finansowych na takie przedsięwzięcia jak wymiana systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych składających się z wielu mieszkań. W dniu 13 czerwca, we wtorek, w Młynach Rothera odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla mieszkańców Śródmieścia. Zaplanowano kolejne spotkanie tego rodzaju na najbliższy wtorek w Muzeum Kanału Bydgoskiego.

„Ciepłe Mieszkanie” jest programem, który uzupełnia inicjatywę „Czyste Powietrze” i oferuje wsparcie finansowe dla osób zamieszkujących budynki wielorodzinne. Bydgoszcz udziela dofinansowań w ramach tego programu na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Program ma na celu poprawę warunków życia i jakości powietrza poprzez inwestycje w nowoczesniejsze i bardziej ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców.