Projekt nowych dróg rowerowych w Bydgoszczy: konsultacje społeczne i spotkanie online

Eksperci opracowali preliminarne plany nowych ścieżek rowerowych mających na celu lepsze połączenie istniejących tras na takich osiedlach, jak Tatrzańskie, Tereny Nadwiślańskie, Leśne, Bielawy, Bocianów i Zimne Wody. Mieszkańców Bydgoszczy zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. To doskonała okazja do wyrażenia swoich sugestii oraz zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami. Uwagi można zgłaszać za pomocą specjalnej karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/rowery oraz podczas spotkania online.

Rower zyskuje coraz większą popularność jako środek transportu, dlatego nieustannie staramy się rozbudowywać infrastrukturę rowerową. W chwili obecnej trwają prace nad projektami obejmującymi między innymi trzy ważne inwestycje. Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu poprawę spójności naszej sieci ścieżek rowerowych.