Utrudnienia komunikacyjne związane z inwestycjami wodociągowymi w Bydgoszczy

W lipcu mieszkańcy Bydgoszczy muszą się przygotować na znaczące utrudnienia w komunikacji miejskiej spowodowane przez budowę infrastruktury wodociągowej, zwłaszcza w obszarze ulicy Gdańskiej. W związku z tym konieczne będzie rozbieranie fragmentów torowiska, zamknięcie dwóch pętli tramwajowych – Bielawy i Las Gdański oraz zawieszenie kursowania kilku linii tramwajowych. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, a zmiany dotkną także niektórych linii autobusowych.

Inwestycje Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy obejmują budowę nowych zbiorników retencyjnych, co wprowadzi od 1 lipca istotne modyfikacje w organizacji ruchu drogowego. Będą one miały również wpływ na funkcjonowanie części systemu transportu miejskiego.

MWiK niedawno oficjalnie zawarł umowy z nowymi wykonawcami odpowiedzialnymi za realizację projektów związanych z budową i modernizacją kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Prace przy instalacji podziemnych zbiorników retencyjnych już się rozpoczęły na ulicach Piotra Skargi, Mikołaja Reja i Polance. Inwestycje obejmują również roboty prowadzone przy placu Wolności, placu Weyssenhoffa, Wyszyńskiego oraz na kilku innych ulicach. Zakład Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje także o planowanych nowych zbiornikach w dzielnicach Fordon i Osiedle Leśne.