Przebudowa trzech ulic w Bydgoszczy – informacje o pracach, czasie trwania i kosztach

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) w Bydgoszczy poinformował o planowanym rozpoczęciu robót związanych z modernizacją trzech ulic w mieście. W niniejszym artykule przedstawiamy szczegóły dotyczące lokalizacji oraz terminów przeprowadzenia prac, ich planowanej długości oraz szacunkowej wartości inwestycji.

ZDMiKP w Bydgoszczy ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych, które mają na celu poprawę warunków dojazdu do obszarów z gęstą zabudową jednorodzinną oraz do Komisariatu Policji. Zakres prac obejmuje modernizację jezdni oraz rozbudowę chodników w rejonie trwającej budowy mostów nad rzeką Brdą. Celem inwestycji jest poszerzenie północno-wschodniego fragmentu ulicy Iławskiej o długości około 70 metrów, począwszy od skrzyżowania z ulicą Fordońską aż do zjazdu prowadzącego na teren siedziby Policji oraz do nieruchomości oznaczonej numerem 22.