Incydentalne Konsekwencje Pełnego Otwarcia Drogi Ekspresowej S5 dla Bydgoszczy

Rozwój infrastruktury drogowej wokół Bydgoszczy, a mianowicie otwarcie drogi ekspresowej S5 stanowiącej obwodnicę miasta, przyniósł ze sobą nowe wyzwania dla Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP). Kierując się troską o sprawny i bezpieczny ruch w obrębie aglomeracji, ZDMiKP ogłosił plany nałożenia restrykcji dotyczących tranzytu ciężarówek na obszarze miasta, co jest bezpośrednio powiązane z funkcjonowaniem nowo otwartej drogi.

W ciągu najbliższego miesiąca, wejściach do miasta zacznie pojawiać się odpowiednie oznakowanie informujące o tych zmianach. Ten proces ma na celu skierowanie ruchu ciężarowego na nowo otwartą obwodnicę, minimalizując tym samym jego wpływ na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Bydgoszczy.

Pierwsze kroki w kierunku reorganizacji ruchu drogowego zostały już podjęte. Została przeprowadzona zmiana przebiegu dróg krajowych DK5 i DK25. W ich miejsce ustalone zostały drogi wojewódzkie nr 238 i nr 239. Jak wyjaśnia Tomasz Okoński, rzecznik prasowy ZDMiKP, nowe drogowskazy wskazują kierowcom poruszającym się tranzytem, że zalecaną trasą stała się teraz droga ekspresowa S5.