Obawy mieszkańców Lisiego Ogona i Łochowic przed ruchem tranzytowym po przebudowie drogi powiatowej

Wielkim zaniepokojeniem dla mieszkańców miejscowości Lisi Ogon i Łochowice jest perspektywa wzmożonego ruchu tranzytowego, który ma być wynikiem modernizacji drogi powiatowej. Wśród obaw dominuje przede wszystkim ta związana z możliwością przejazdu ciężkich pojazdów, które będą obsługiwać pobliskie magazyny firmy Pannatoni. Właściciele nieruchomości w tych rejonach podkreślają, że jest to teren przyrodniczo chroniony i istotny dla zachowania bioróżnorodności.

Wielu mieszkańców czuje się bezradnych wobec decyzji władz lokalnych, projektantów oraz niektórych radnych z Lisiego Ogona. Zdaniem jednej z lokalnych mieszkanek, wszystkie formalności związane z rozpoczęciem projektu zostały już załatwione. Co więcej, zdaniem niektórych, taktyka podziału inwestycji na odcinki mogła być wykorzystana do uniknięcia konieczności uzyskania zgody mieszkańców na realizację inwestycji.

Planowana przebudowa dotyczy ciągu drogi powiatowej, która łączy trzy sąsiednie sołectwa: Lisi Ogon, Łochowo i Łochowice. Nie wszystkim mieszkańcom ten pomysł przypadł do gustu – obawiają się oni, że pod ich oknami będą regularnie przemieszczać się wielkogabarytowe pojazdy ciężarowe. Warto zauważyć, że tereny po obu stronach planowanej trasy są własnością firmy Raben oraz niedawno wybudowanego magazynu firmy Pannatoni. W planach jest budowa kolejnych dwóch magazynów.

Jeden z mieszkańców Lisiego Ogona wyraził podejrzenia, że podział inwestycji na etapy mógł mieć na celu uniknięcie konsultacji i uzyskania zgody mieszkańców na jej realizację.