Pod zarzutami prezes, dyrektor i kierownik zmiany parku rozrywki w Bydgoszczy po tragicznym wybuchu

Trzy osoby na stanowiskach kierowniczych w parku rozrywki znajdującym się w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim, zostały postawione pod zarzuty. Zarzuty te wynikają z tragicznego wydarzenia, które miało miejsce w listopadzie 2022 roku. Konkretnie chodzi o eksplozję, do której doszło podczas eksperymentu przeprowadzanego w pomieszczeniu przeznaczonym do zabawy dla najmłodszych. Ten niefortunny incydent spowodował poważne obrażenia u dwóch dziewczynek, obie w wieku dziewięciu lat. Mimo postawionych zarzutów, zarówno prezes jak i dyrektor oraz kierownik zmiany nie przyznali się do winy. Dodatkowo, odmówili również udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień.

Nieszczęśliwy incydent miał miejsce w sobotę, 26 listopada 2022 roku. Doszło do niego w sali zabaw parku rozrywki w Bydgoszczy podczas organizacji imprezy urodzinowej. W tym dniu sala ta była miejscem radosnej celebracji dla trzynastu dzieci. Niemniej jednak, atmosfera uroczystości szybko przerodziła się w chaos, gdy pokaz chemiczno-fizyczny zakończył się niespodziewanym i tragicznym wybuchem.