Planowane zmiany na placu Kościeleckich w Bydgoszczy od 17 lipca

Proszę o zwrócenie uwagi wszystkim kierowcom i pasażerom korzystającym z komunikacji miejskiej. Od przyszłego tygodnia, dokładnie od dnia 17 lipca, zaplanowano prace, które wpłyną na organizację ruchu na placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Ze względu na prowadzone tam roboty drogowe, nie będzie możliwości korzystania z północnej jezdni. Tym samym, ruch pojazdów zostanie skierowany na jezdnię południową, co oznacza, że będzie ona obsługiwała ruch w obie strony. Należy również zauważyć, że ze względu na te zmiany nastąpi przesunięcie lokalizacji przystanków autobusowych. Wszystkie istotne szczegóły oraz mapy pochodzące od Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP), prezentujące nowe układy drogowe, zostały opublikowane w tym artykule.

Aktywnie trwają prace nad rewitalizacją placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Z informacji udzielonych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wynika, że wykonawca projektu dotychczas zakończył wiele prac rozbiórkowych oraz akcji mających na celu ochronę starych drzew rosnących na terenie placu. Dodatkowo rozpoczęto już tworzenie nowych alejek spacerowych. Następny etap prac będzie obejmował przebudowę północnej części placu. W związku z rozpoczęciem tej fazy prac konieczne będzie zamknięcie dla ruchu północnej jezdni znajdującej się przy kościele.