Przeciwnicy wyburzenia kamienicy w Bydgoszczy odbyli spacer badawczy

W ostatni piątek, 28 lipca, społeczność Bydgoszczy miała okazję uczestniczyć po raz szósty w spacerze badawczym zorganizowanym przez Bydgoski Ruch Miejski. Celem spotkania było zaprotestowanie przeciwko planowemu wyburzeniu zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 73 oraz przeciwko idei utworzenia nowej drogi, nazwanej ulicą Nowomazowiecką.

Przed rozpoczęciem spaceru odbyła się konferencja prasowa. W jej trakcie przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych wystąpili z jednogłośnym stanowiskiem sprzeciwiającym się kontrowersyjnym planom zmian urbanistycznych w mieście.

Prace nad tymi zmianami rozpoczęła Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, która w lipcu zdecydowała o opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Śródmieście-Świętojańska”. Obszar objęty planem jest ograniczony od strony północnej ulicami Bocianowo, Pomorską i Chocimską. Z kolei wschodnia granica przebiega wzdłuż ul. Gdańskiej, natomiast południowy kraniec obejmuje zaplecza nieruchomości znajdujących się przy ul. Cieszkowskiego (numery 1-17) oraz przy ul. Kwiatowej. Zachodnie obrzeże obszaru wyznacza ulica Sienkiewicza.