Rozpoczyna się kolejny etap rewitalizacji placu Kościeleckich w Bydgoszczy

Plac Kościeleckich, znany punkt w Bydgoszczy, zostanie niebawem poddany dalszym zmianom, które wpłyną na organizację ruchu drogowego. Już od nadchodzącego poniedziałku, czyli 17 lipca, nie będzie możliwości przejazdu północną jezdnią tego miejskiego obszaru. Zmiany te skutkować będą koniecznością modyfikacji w systemie funkcjonowania lokalnej komunikacji publicznej. Informacje szczegółowe oraz mapy pokazujące nową organizację ruchu zostały udostępnione przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMiKP).

Proces rewitalizacji placu Kościeleckich jest już w pełni rozpoczęty. ZDMiKP informuje o prowadzeniu szeregów prac demontażowych oraz działań zapobiegających uszkodzeniom starszych drzew znajdujących się na terenie placu. Dodatkowo, wykonawca projektu zainicjował już prace nad realizacją nowych alejek spacerowych. Aktualny etap prac obejmuje przystąpienie do przebudowy północnej części placu, co zdecydowanie wpłynie na krajobraz i funkcjonowanie tego miejsca.