Rozstrzygnięcie kwestii skazanych za usiłowanie zabójstwa przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sytuacja Oleksandra H., który został skazany na 11 lat pozbawienia wolności za przestępstwo usiłowania odebrania życia Olesandrowi P., powraca na salę sądową. Tym razem to Sąd Apelacyjny w Gdańsku stanie przed zadaniem podjęcia decyzji w tej sprawie. Dodatkowo, organ ten zostanie zobligowany do wydania werdyktu dotyczącego Caramana F., któremu w pierwszej instancji wymierzono karę 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Sprawa miała początkowo trafić pod obrady Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 5 lipca, jednakże wymieniony termin rozprawy został odwołany, a przyczyną takiego stanu rzeczy była choroba sędziego.

Na chwilę obecną, sprawie przydzielony jest status oczekujący na ustalenie nowego terminu – jak informuje sędzia Roman Kowalkowski, pełniący funkcję rzecznika prasowego gdańskiego sądu.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w Bydgoszczy w marcu i dotyczył oskarżonych Oleksandra H. oraz Florina C. W wyniku procesu, obaj mężczyźni zostali uznani winnymi zarzutów usiłowania zabójstwa i współudziału w tym przestępstwie. Pierwszy z nich, Oleksandr H., usłyszał wyrok 11 lat pozbawienia wolności, aczkolwiek jednocześnie sąd uniewinnił go od zarzutu składania fałszywych zeznań w toku procesu. Z kolei Florin C. został ukarany karą 11 miesięcy pozbawienia wolności.