Prace modernizacyjne w okolicach Starego Kanału Bydgoskiego

W rejonie Starego Kanału Bydgoskiego jest prowadzonych kilka inwestycji naraz. Główne prace, które są na etapie końcowym, dotyczą umocnienia brzegów. W tym samym czasie realizowane są zadania związane z budową i remontem ścieżek dla rowerzystów i pieszych. Dodatkowo, przeprowadzany jest remont trzech śluz. Te działania stanowią tylko część całości prac prowadzonych w tym miejscu.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na profilu Rady Osiedla Wilczak-Jary, prace mające na celu umocnienie brzegów nad Starym Kanałem Bydgoskim zostały już zakończone. Efekt przeprowadzonych działań jest imponujący. Pomimo tego, jakość ścieżek pozostawia wiele do życzenia. Rada osiedla wyraziła jednak nadzieję, że niedługo zostaną one przywrócone do swojego pierwotnego stanu.

Jak tłumaczył nam Jarosław Cholewczyński, przewodniczący Rady Osiedla Wilczak-Jary, w rozmowie telefonicznej z Urzędem Miasta którą przeprowadził dzień wcześniej (18 lipca), inwestycja nie została jeszcze odebrana oficjalnie. Cholewczyński nie miał zastrzeżeń co do jakości prac wykonanych na nabrzeżach, ale zauważył, że ścieżki były jedynie delikatnie poprawione i odświeżone. Jak dowiedział się od urzędników, firma odpowiedzialna za te prace nie miała w swojej umowie obowiązku rewitalizacji ścieżek. Mimo to, Cholewczyński wyraził nadzieję, że ta kwestia również zostanie zaadresowana w najbliższej przyszłości.