Zmiana nazwy przystanku kolejowego w Bydgoszczy

Począwszy od 11 czerwca, w związku z aktualizacją rozkładu jazdy, przystanek kolejowy w Bydgoszczy otrzymał nowe miano. Nazwa „Bydgoszcz Politechnika” zastąpiła dotychczasową „Bydgoszcz Akademia”. Wieloletnie rozmowy na temat przechrzczenia „Bydgoszcz Bielawy” na „Bydgoszcz Bartodzieje” niestety nadal nie przyniosły rezultatów i sprawa pozostaje nierozwiązana.

Wprowadzenie zmiany nazwy przystanku wiąże się z przemianą Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, który od września 2021 roku nosi nazwę Politechniki Bydgoskiej. Prawie natychmiast po tej zmianie pojawiły się sugestie, aby dostosować nazwę przyległego do uczelni przystanku, który nieaktualnie nazywał się „Akademia”, mimo że szkoła wyższa utraciła tę nazwę już w 2006 roku. Przystanek obsługuje pociągi kursujące między Chełmżą a Brodnicą. Statystyki Urzędu Transportu Kolejowego za rok 2021 pokazują, że z tego przystanku korzysta dziennie od 0 do 9 pasażerów.

Nazwa przystanku została zmieniona przez PKP PLK, jak to ma miejsce standardowo, podczas wprowadzenia korekty rozkładu jazdy. Inicjatywę formalną w tej sprawie podjął Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w imieniu prezydenta Bydgoszczy. Proces zmiany wymagał wcześniejszego uchwalenia przez Radę Miasta rezolucji z pozytywnym stanowiskiem w kwestii zmiany. Radni jednogłośnie poparli taką decyzję we wrześniu 2022 roku. Mimo że zmiana nie została wprowadzona w grudniu 2022 roku, jak pierwotnie zapowiedziano, udało się to osiągnąć w czerwcu 2023 roku, zgodnie z deklaracją przedstawicieli PKP.