Zmiana terminów zakończenia budowy mostów przez Brdę

Według najnowszych informacji pochodzących od bydgoskiego Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP), terminy ukończenia budowy dwóch mostów przez Brdę – dla tramwajów i samochodów – zostały przesunięte. Oznacza to, że zakończenie prac będzie miało miejsce później, niż pierwotnie przewidywano. Jeżeli wszystkie czynności zostaną przeprowadzone zgodnie z założeniami, pierwsze pojazdy tramwajowe będą mogły skorzystać z nowego mostu w połowie grudnia bieżącego roku.

Początkowo umowa na realizację inwestycji została zawarta z firmą Trakcja Spółka Akcyjna w lipcu 2021 roku, a jej warunki zakładały finalizację projektu w ciągu dwóch lat, czyli do lipca obecnego roku. Niestety, pandemia koronawirusa oraz konflikt zbrojny na Ukrainie wpłynęły na proces budowy, powodując jego znaczne zakłócenia. Z tych powodów wykonawca, spółka Trakcja, wystąpił do Zamawiającego (ZDMiKP) o możliwość zmiany oraz przedłużenia terminu realizacji zadania o dodatkowe 6 miesięcy.

Na opóźnienia miały wpływ także niespodziewane komplikacje napotkane przez wykonawcę podczas prac budowlanych. Odnoszą się one do odmiennych niż przewidywano warunków hydrologicznych na miejscach przeznaczonych pod konstrukcje mostowe oraz na terenach kanalizacji deszczowej. Powyżej wymienione trudności rzuciły cień na pierwotnie ustalony harmonogram prac, wymuszając na stronach konieczność wydłużenia całego procesu inwestycyjnego.

Zgodnie z nowym planem, finalizacja mostu tramwajowego oraz torowisk na ulicach Toruńskiej i Perłowej jest przewidziana na dzień 15 grudnia 2023 roku. Do tego czasu mają być także uzyskane wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie wymienionych obiektów.