Koleje Małopolskie szukają dostawcy części zamiennych i usług serwisowych dla pociągów

Jedynym odpowiedzią na ogłoszenie przetargu przez Koleje Małopolskie, dotyczącego świadczenia usług utrzymania i naprawy pociągów typu 32WE (seria EN77) oraz 40WEa (seria EN64), wraz z dostarczaniem nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, okazała się propozycja firmy PESA Bydgoszcz S.A. Szacunkowe koszty przedstawione przez tę firmę wynoszą 2.578.900,00 zł netto, co przekłada się na 3.172.047,00 zł brutto, w przypadku zamówienia podstawowego. Z kolei za świadczenie usług w ramach zamówienia z opcją, firma PESA żąda 3.730.600,00 zł netto, co po przeliczeniu daje kwotę brutto w wysokości 4.588.638,00 zł.

Zamówienie z opcją oznacza możliwość rozszerzenia zakresu zamówionych usług w stosunku do podstawowego zamówienia poprzez wydłużenie trwania umowy o kolejne pół roku.

Drugą firmą, która skontaktowała się z Kolejami Małopolskimi był PUBLIC TRANSPORT SERVICE. Jednakże firma ta nie była w stanie przedstawić konkretnej oferty ze względu na ograniczone zasoby w oczekiwanym okresie realizacji zamówienia.

Na pokrycie kosztów zamówienia Koleje Małopolskie przeznaczyły następujące kwoty: dla zamówienia podstawowego – 6 249 630,00 zł, dla zamówienia podstawowego z prawem opcji – 9 360 300,00 zł oraz dodatkowo – 1 230 000,00 zł na realizację napraw awaryjnych.

W ramach zamówienia wykonawca będzie miał do zrealizowania: utrzymanie pociągów na poziomach P2 i P3 oraz przeglądów sezonowych (z wyłączeniem czynności takich jak mycie, wodowanie i odfekalnianie pociągu), prowadzenie napraw bieżących i awaryjnych, świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych dla każdego pojazdu oraz utrzymywanie całodobowej linii informacyjnej obsługiwanej przez polskiego operatora w języku polskim bez dodatkowych opłat za połączenie.