Niskie zainteresowanie Systemem Park and Ride w Bydgoszczy – analiza danych z pierwszego półrocza 2023 r.

Informacje uzyskane z analizy danych z pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku pokazują, że system parkowania i jazdy (Park and Ride) w Bydgoszczy nadal nie cieszy się popularnością. Niezależnie od wprowadzonych zmian w kwietniu tego roku, które polegały na dodaniu możliwości nabycia biletów okresowych, nie nastąpiła żadna znacząca poprawa w statystykach.

Na ulicy Grudziądzkiej dostrzegamy jedyny wyjątek, gdzie regularnie miesięcznie sprzedaje się ponad 1000 biletów. Jednakże, na jednym z parkingów, który został uruchomiony pod koniec 2022 roku, całkowita liczba sprzedanych biletów do końca czerwca 2023 roku nie przekroczyła nawet setki. Mowa tu o miejscach parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Akademickiej i Korfantego na Przylesiu w Fordonie.

W maju odnotowano tam największe obłożenie- rekordowo sprzedano 18 biletów. To samo nastąpiło w okresie trzech miesięcy od stycznia do marca. Sytuacja powtórzyła się także w kwietniu i czerwcu, gdy sprzedano odpowiednio 14 i 13 biletów. Co więcej, od momentu wprowadzenia nowej opcji zakupu biletów okresowych w drugim kwartale 2023 roku, co miesiąc na tym parkingu kupowany jest tylko jeden bilet na okres 30 dni.

Podsumowując, przez całe półrocze na Przylesiu wystawiono ledwie 63 bilety. Pomimo wprowadzenia nowych opcji dla użytkowników systemu Park and Ride, nie zaobserwowano wzrostu zainteresowania tym rozwiązaniem transportowym w Bydgoszczy.