Nowe Centrum Pomocy dla Bezdomnych w Bydgoszczy

Bydgoszcz zaprasza do udziału w przetargu na realizację projektu budowy Centrum Pomocy dla Bezdomnych. Planowane centrum będzie obejmować schroniska zdolne pomieścić 80 mężczyzn i 60 kobiet, a także noclegownię, której możliwości zakwaterowania wynoszą 60 miejsc dla panów i 20 dla pań.

Planowany kompleks ma być zlokalizowany na skraju miasta, przy ulicy Kaplicznej, niedaleko wiaduktu magistrali węglowej. Jego głównym celem jest zastąpienie aktualnie działających schronisk dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, które znajdują się w innej części miasta.

Projektanci przewidują wybudowanie czterech budynków: jednego schroniska dla mężczyzn z capacity na 80 osób (w tym 50 miejsc wyposażonych w usługi opiekuńcze oraz 30 miejsc bez takowych), schroniska dla kobiet mogącego pomieścić 60 osób (z równo podzielonymi miejscami z i bez usług opiekuńczych), noclegowni z łącznym zakwaterowaniem dla 80 osób, w tym 60 miejsc dla mężczyzn i 20 dla kobiet. Zostanie również wybudowany budynek kuchni i administracji.

Konstrukcje budynków zostaną wzniesione za pomocą tradycyjnej metody – będą murowane, ze stropami żelbetowymi. Na ich dachach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. System ogrzewania będzie oparty o pompy ciepła, które będą dodatkowo wspierane przez kotły gazowe. Niektóre z pomieszczeń zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cały kompleks będzie monitorowany.

Całość terenu centrum zostanie ogrodzona. Projekt infrastruktury przewiduje drogę przeciwpożarową między budynkami prowadzącą do placu manewrowego oraz miejsca parkingowe dla personelu. Teren zostanie zazieleniony poprzez posadzenie różnych gatunków drzew, takich jak lipy czy drzewa owocowe.