Poprawa warunków życia w Bydgoszczy poprzez ograniczenie ruchu ciężarówek

W Bydgoszczy podjęto kroki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę jakości powietrza, a także zmniejszenia hałasu i drgań powodowanych przez ciężki transport drogowy. Rozpoczęto proces usuwania ruchu ciężkich pojazdów z miasta, który ma dać wymierne efekty po ustawieniu znaków zakazujących tranzytu. Prace nad montażem odpowiednich oznaczeń są obecnie w toku.

Nowe regulacje, które będą obowiązywać od chwili ustawienia nowych znaków drogowych, dotyczą wszystkich dróg prowadzących do miasta. Jak informuje Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w czwartek (9 sierpnia) i piątek (10 sierpnia), pojawią się tablice zakazujące wjazdu do Bydgoszczy samochodom ciężarowym o masie większej niż 18 ton.

Okoński wyjaśnia, że istniejąca obwodnica umożliwia skierowanie ruchu ciężkich pojazdów poza obszar miasta. W związku z tym, od wczesnych godzin porannych, rozpoczęto stawianie tablic i zakazów wjazdu dla samochodów przekraczających 18 ton masy, z dopiskiem „dotyczy ruchu tranzytowego”. Tranzyt przez Bydgoszcz będzie możliwy jedynie alejami Armii Krajowej, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kamienną, Fordońską i mostem Fordońskim – zarówno w jednym jak i przeciwnym kierunku. Na pozostałych trasach tranzyt stanie się niemożliwy.

Nowe znaki drogowe ograniczające tranzyt pojazdom o masie powyżej 18 ton zaczną obowiązywać natychmiast po ich postawieniu.