Sprawa dyskryminacji niepełnosprawnych w Bydgoszkiej strefie parkowania

W sprawie bydgoskiego Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, po otrzymaniu skargi osoby uważającej, że różnicowanie osób niepełnosprawnych jest formą dyskryminacji. Twórca skargi twierdził, że ustalenia regulaminu stworzyły nieuzasadnione rozróżnienie pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w kontekście identyfikatorów niepełnosprawności pozwalających na bezpłatne parkowanie w płatnej strefie.

Kwestia regulacji dotycząca identyfikatorów dla osób niepełnosprawnych pozostaje niejasna. Według obecnych zasad, te osoby, które posiadają specjalną kartę parkingową dla niepełnosprawnych, mają prawo do bezpłatnego parkowania jedynie na wyznaczonych miejscach, popularnie nazywanych „kopertami”. Jeśli jednak chcą korzystać z darmowego parkowania na reszcie terenu strefy płatnej, muszą zdobyć dodatkowy „identyfikator osoby niepełnosprawnej”.

Wydanie tego szczególnego identyfikatora jest jednak ograniczone tylko do tych osób, które mogą przedstawić kartę parkingową uzyskaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z konkretnym kodem przyczyny – 05-R lub 10-N.