Modernizacja strzelnic z dofinansowaniem Ministerstwa Obrony Narodowej

Strzelnice, które powstały dzięki wsparciu finansowemu ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, zlokalizowane są w różnych miastach Polski, m.in. w Bydgoszczy, Brodnicy, Tucholi, Kowalu, Kotomierzu, Tucholi oraz Szubinie. Ich głównym celem jest zapewnienie możliwości praktykowania strzelectwa wirtualnego. Obecnie jednak istnieje możliwość dla samorządów o ubieganie się o fundusze na budowę pełnowymiarowych strzelnic, gdzie można używać prawdziwej amunicji.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program „Strzelnica w powiecie” w roku 2017. Program ten miał na celu m.in. rozpowszechnianie wiedzy na temat obronności oraz organizację szkoleń w tej dziedzinie. Głównymi odbiorcami tego programu są organizacje strzeleckie, stowarzyszenia oraz szkoły, szczególnie te wyższe. W przypadku placówek edukacyjnych program wiąże się również z wprowadzeniem lekcji dotyczących obronności.

Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty zapewnia: „Jeżeli otrzymujemy informację, że program nie jest realizowany, przeprowadzamy kontrolę, żeby zweryfikować te doniesienia. Zakładamy, że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

Zasady programu określają, że jest on realizowany wyłącznie w szkołach ponadpodstawowych. W przypadku szkół podstawowych, uczniowie mają jedynie możliwość zapoznania się „na sucho” z różnymi rodzajami broni.