Analiza frekwencji wyborczej w Bydgoszczy

Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych, Bydgoszcz wykazała się wyższą frekwencją niż średnia krajowa i średnia dla regionu Kujawsko-Pomorskiego. Udział wyborców w Bydgoszczy wyniósł 77,54%, co przewyższało ogólnopolską średnią frekwencję wynoszącą 74,38% oraz średnią dla województwa kujawsko-pomorskiego (71,25%). Warto jednak zauważyć, że frekwencja była zróżnicowana w różnych częściach miasta – wcześniej wymienione 77,54% to średnia wszystkich obwodów wyborczych.

Analizując dane szczegółowe, warto zwrócić uwagę na obwody bez ograniczeń dostępu, takie jak szpitale czy więzienia. Wśród nich największą frekwencją mogła się pochwalić komisja wyborcza znajdująca się w Zespole Szkół Budowlanych na ulicy Pestalozziego. Z 1121 uprawnionych do głosowania, aż 988 osób skorzystało ze swojego prawa do głosowania, co przełożyło się na wysoką frekwencję na poziomie 88,76%.

Następnie, z frekwencją 87,13% mamy obwód wyborczy w Fordonie, zlokalizowany w Szkole Podstawowej na ulicy Fieldorfa Niela. Kolejne miejsce (trzecie) zajmuje obwód na Osowej Górze przy ulicy Sardynkowej 7, który osiągnął frekwencję wynoszącą niemal 87%. Dodatkowo, frekwencja przekroczyła pułap 85% również w obwodach przy ulicach Kruczej i Glinki. Obwód wyborczy na Czyżkówku przy ulicy Koronowskiej odnotował frekwencję bliską 86%.