Decyzje dotyczące gospodarki odpadami w Bydgoszczy: Kto z firm będzie odpowiedzialny za obsługę Szwederowa i Górzyskowa w latach 2024-2027?

W kontekście podejmowania decyzji o tym, która z firm zostanie wybrana do zbierania odpadów od mieszkańców Szwederowa i Górzyskowa w latach 2024-2027, pojawiły się dwie propozycje. Firmy ProNatura i Remondis wystąpiły z ofertami w ponownym przetargu na realizację usług związanych ze zbieraniem odpadów na tych obszarach Bydgoszczy. Co warto jednak podkreślić, koszty proponowane przez obie firmy przewyższają budżet przeznaczony przez miasto na te usługi.

To konsorcjum firm Remondis i Corimp jest operatorem sektorów obejmujących Tereny Nadwiślańskie, Tatrzańskie, Stary Fordon, Leśne, Bartodzieje oraz Jachcice. Pozostałe sześć obrębów usług związanych ze zbieraniem odpadów obsługuje natomiast miejska spółka ProNatura.

Jednakże w odniesieniu do sektora uwzględniającego Szwederowo i Górzyskowo urzędnicy postanowili unieważnić procedurę przetargową. Remondis i Corimp skierowali najtańszą ofertę w odniesieniu do tych osiedli, wynoszącą 20,5 miliona złotych. Mimo to, miasto Bydgoszcz zdecydowało się na zorganizowanie nowego przetargu, w którym swoje propozycje przedstawiły ProNatura oraz Remondis.

W efekcie otwarcia kopert okazało się jednak, że koszty propozycji obydwu spółek nadal przekraczają budżet przyjęty przez miasto na te usługi. Ten ostatni wynosi trochę ponad 17 milionów złotych. Oferta miejskiej spółki ProNatura wynosiła 22,8 miliony złotych, natomiast jej rywal proponował usługi za kwotę 26,2 milionów złotych.