Prezentacja strategii regionalnej przez kandydatów Polski 2050 na liście Trzeciej Drogi z udziałem Jana Rulewskiego

Polska 2050, reprezentowana przez kandydatów na liście Trzeciej Drogi, ujawniła kluczowe elementy swojej strategii regionalnej. Stoją oni również w centrum uwagi Jana Rulewskiego, znanego posła, senatora i aktywisty związkowego.

Rulewski nie tylko zdobi wyborcze plakaty Norberta Pietrykowskiego – lidera listy Trzeciej Drogi, ale także jest aktywnie obecny w kampanii. Stanął na czele niedawno odbywającej się konferencji prasowej. W swoim przemówieniu podkreślił, że program Trzeciej Drogi koncentruje się na budowie i odbudowie. Zauważył, że Polska, jaką mamy dzisiaj, odbiega od koncepcji kraju marzeń. Przypomniał o czasach triumfu nad komunizmem, wskazując, że teraz celem jest zbudowanie Polski wolnej od konfliktów. Rulewski jest jednym z bohaterów wydarzeń z marca 1981 roku w Bydgoszczy.

Pietrykowski uważa Rulewskiego za swojego mentora i przewodnika w świecie polityki. Wyjaśnił, że Rulewski pomaga mu zrozumieć, że polityka to dobro wspólne. Rulewski jest kluczową postacią w kształtowaniu reprezentacji interesów województwa i Bydgoszczy przez Pietrykowskiego. Jak mówił Rulewski – Pietrykowski wywodzi się ze środowiska, które stworzyło potężną firmę i stało się symbolem naszego województwa. Wsparcie, jakim obdarza go Rulewski, jest odzwierciedleniem wsparcia, jakie on sam otrzymywał kiedyś. Pietrykowski łączy z firmą Abramczyk misję społeczną. Norbert ma ambicje nie tylko stać się politykiem, ale także aktywnie wspierać społeczność Bydgoszczy zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i politycznej – podsumował Rulewski.