Bydgoszcz jako Miasto Kreatywne w dziedzinie muzyki

Bydgoszcz, jako jedyna polska metropolia, zdobyła w tegorocznej edycji tytuł Miasta Kreatywnego w kategorii muzyki. Rafał Bruski, prezydent miasta, podkreśla teraz konieczność realizacji projektów opisanych w aplikacji, która przyczyniła się do zdobycia tego prestiżowego tytułu.

Prezydent Bydgoszczy cieszy się ze zwycięstwa i podkreśla doniosłość muzyki dla tożsamości miasta. Przekonuje, że dzięki współpracy z różnymi instytucjami działającymi na tym polu, udało się stworzyć aplikację zasługującą na pochwały i znakomitą ocenę. Bruski wyraża wdzięczność dla wszystkich zaangażowanych w proces ubiegania się o tytuł. Dzięki ich partycypacji i pozytywnej energii, miasto dołączyło do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki, stając się szóstym polskim miastem mogącym poszczycić się takim osiągnięciem.

Podkreślono, że pięć miast, które dołączyły do sieci w tym roku, zasłużyło na to przez „silne zaangażowanie w wykorzystanie kultury i kreatywności jako elementów swoich strategii rozwojowych, a także za innowacyjne praktyki w zakresie skoncentrowanego na ludziach planowania urbanistycznego”.

Przez następne cztery lata projekt będzie nadzorowany przez Miejskie Centrum Kultury. Przy tej instytucji zostanie również utworzone biuro kultury UNESCO, które będzie kierowane przez Annę Tarnowską, koordynatorkę procesu aplikacji Bydgoszczy do sieci miast kreatywnych. – W naszej aplikacji podkreśliliśmy rolę muzyki jako mocnego punktu miasta. UNESCO jednak zwraca szczególną uwagę na sposób prowadzenia polityki kulturalnej przez miasto. To, że Bydgoszcz podpisała Pakt dla kultury, stworzyła Agendę i wpisała Strategię Rozwoju Kultury w Politykę kulturalną miasta, przyczyniło się do naszego sukcesu – komentuje.