Nowoczesna termomodernizacja w VII Liceum Ogólnokształcącym na osiedlu Leśnym prowadzi do oszczędności energetycznych

VII Liceum Ogólnokształcące, położone na Osiedlu Leśnym, jest obecnie przedmiotem wielkoskalowej operacji termomodernizacyjnej. Projekt ten obejmuje zastosowanie zaawansowanych rozwiązań przyjaznych środowisku. Głównym celem tej inwestycji jest promowanie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii. Dotychczas, wykonawca przedsięwzięcia przeprowadził już jedną trzecią planowanych prac.

Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy, podkreśla ważność prowadzenia tego typu działań w mieście. „Podejmujemy wiele inicjatyw inwestycyjnych w Bydgoszczy, które prowadzą do znacznej oszczędności energii. Te działania przynoszą korzyści nie tylko finansowe, ale także wpływają pozytywnie na środowisko” – mówi Sztybel. Z danych wynikających z audytu energetycznego szkoły wynika, że potencjalne oszczędności wynoszą aż 80 procent obecnego zużycia energii. W bieżącym roku zakończono już sześć innych działań związanych z termomodernizacją.

W ramach prac w VII LO przewidziano m.in. docieplenie elementów konstrukcyjnych budynku, takich jak fundamenty, ściany czy dachy. Planuje się także wymianę okien i drzwi na takie, które spełniają standardy cieplne, modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę instalacji wewnętrznych. W projekcie uwzględniono montaż systemu wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacyjnej w niektórych pomieszczeniach, a także instalacji fotowoltaicznej. W budynku zostanie zainstalowany system zarządzania energią, system kontroli dostępu, monitoring zewnętrzny, instalacje alarmowe i przeciwpożarowe. Dodatkowo przewiduje się przebudowę zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie robót poinstalacyjnych i wykończeniowych pomieszczeń. Cały budynek zostanie wyposażony w nowoczesny elektroniczny system sterowania.