Symulowany napad na bydgoski Bank Pocztowy jako część szkolenia pracowników i policji

Scena była jak z najbardziej dramatycznego kryminalnego filmu: Bank Pocztowy w Bydgoszczy stał się miejscem napadu. Na szczęście, całe wydarzenie było niczym innym, jak tylko inscenizacją, która była integralną częścią planowanego szkolenia pracowników banku. Scenariusz do akcji został przygotowany przez funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, podczas gdy całość ćwiczenia koordynowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Organizowane w budynku banku symulacje, które odbywają się w realnych warunkach pracy i obsługi klientów, dają policjantom nieocenione doświadczenie. Zdobytą wiedzę można następnie wykorzystać w prawdziwych sytuacjach kryzysowych o podobnym charakterze.

– Głównym celem takich ćwiczeń jest weryfikacja efektywności obecnie obowiązujących procedur radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi – wyjaśnia Przemysław Słomski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. – Zależy nam również na sprawdzeniu jak przebiega współpraca z innymi instytucjami niezwiązanymi z policją. Istotnym aspektem jest także ocena taktyki działania funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy i policyjnych negocjatorów.

Pracownicy Banku Pocztowego podkreślali jak ważna dla nich jest umiejętność skutecznej współpracy z siłami policyjnymi.