Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej w Bydgoszczy: 481 mln zł na kontynuowane i planowane inwestycje

W środę miało miejsce inauguracyjne spotkanie, na którym omówiono projekt uchwały budżetowej. Zakłada on przeznaczenie około 481 milionów złotych na kontynuowanie dotychczasowych inwestycji, jak również na te, które są już zaplanowane. Dodatkowo, prawie 15 milionów złotych zostanie zarezerwowane na nowe przedsięwzięcia. Szczególne znaczenie ma plan przebudowy zajezdni tramwajowej znajdującej się przy ulicy Toruńskiej oraz termomodernizacja budynków miejskich.

Kontynuowana Rewitalizacja Placu Kościeleckich oraz Placu Wolności to tylko niektóre z wielu inwestycji, które mają zostać przeprowadzone w przyszłym roku. Planowany jest start kilkuset takich działań, wśród których znajdują się te skierowane na ograniczenie kosztów bieżących. Szczególnie istotne wydają się być działania zmniejszające wydatki na energię elektryczną.

Na realizację programu „Elena”, polegającego na modernizacji oświetlenia miejskiego oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, zarezerwowano w budżecie 240 milionów złotych. Jak podkreśla wiceprezydent Bydgoszczy, Michał Sztybel, jest to minimalna suma niezbędna do efektywnego wykorzystania zewnętrznych środków finansowych na ten cel. Sztybel zaznacza jednak, że pełna modernizacja wszystkich budynków wymagałaby większego zaangażowania finansowego.