Zmiana liczby radnych w Bydgoszczy: Spadek populacji wymusza zmiany w organizacji wyborów

Obecnie skład Rady Miasta Bydgoszczy to 31 radnych. Jednakże, od nowej kadencji, która ma się rozpocząć wiosną, liczba członków Rady spadnie do 28. Tę możliwość przewidywano już od długiego czasu ze względu na obserwowany spadek liczby mieszkańców miasta. Ostateczne potwierdzenie tego scenariusza nadeszło 8 listopada, kiedy oficjalnie ogłosił to Wojewoda. Ta sytuacja zmusi również do wprowadzenia istotnych zmian w procesie przeprowadzania wyborów miejskich.

W ramach swojego zakresu odpowiedzialności, Wojewoda ustalił liczbę radnych do wyboru na nadchodzącą wiosnę we współpracy z Komisarzem Wyborczym. W przypadku Bydgoszczy, redukcja liczby radnych jest efektem stosowania obowiązujących przepisów. Zgodnie z nimi, w miastach z populacją przekraczającą 200 tysięcy osób, wybiera się 25 radnych plus dodatkowo 3 za każde rozpoczęte 100 tysięcy, a to według rejestru wyborców prowadzonego przez Komisarzy Wyborczych.

Podczas ostatnich wyborów w 2018 roku, liczba mieszkańców Bydgoszczy wynosiła ponad 300 tysięcy zarejestrowanych w rejestrze Komisarza Wyborczego. W rezultacie, do podstawowej liczby 25 radnych dodano kolejnych 6 za rozpoczęcie drugiego „setka”. Jednakże, niedawno opublikowane dane Komisarza Wyborczego za trzeci kwartał wskazują, że populacja Bydgoszczy spadła do 293 tysięcy osób (dane Państwowej Komisji Wyborczej są znacząco niższe w porównaniu z rejestrem prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny). Tym samym, do podstawowej liczby 25 radnych dodajemy jedynie 3 radnych, odpowiadających za przedział populacyjny od 200 do 300 tysięcy osób.