Decydujący moment dla realizacji projektu modernizacji kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy

Bydgoski program przystosowania systemu kanalizacji deszczowej do nowych warunków klimatycznych stoi przed wyzwaniem sfinalizowania prac do 11 grudnia. Wykonawcy projektu muszą sprostać temu terminowi, aby Miejskie Wodociągi i Kanalizacja nie straciły unijnej dotacji w wysokości 154,8 mln zł z całkowitej wartości projektu wynoszącej 258 mln zł. Natomiast czytelnicy informują o sytuacjach, gdzie prace nad nawierzchnią na ulicy Mazowieckiej w Bydgoszczy były prowadzone nawet w niedzielę, 3 grudnia, pomimo niskich temperatur i opadów śniegu.

Plan modernizacji kanalizacji deszczowej jest kluczowym projektem dla Bydgoszczy, który ma na celu dostosowanie miasta do zmian klimatycznych. Niemniej jednak, z powodu licznych komplikacji, zakres projektu został zmniejszony z 157 do 108 zadań. W roku 2023 wymagało to realizacji 71 z nich, co skutkowało licznymi pracami budowlanymi i remontowymi na terenie miasta. Wykonawcy mają teraz do 11 grudnia na wykonanie pozostałych zadań, co wywołuje presję czasu i powoduje, że prace są prowadzone nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych.