Motywacja i troska o dobro społeczności akademickiej skłania profesora Jarosława Burczyka do kandydowania na rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Po głębokim zastanowieniu, wynikającym z troski o przyszłość Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz dobro jego społeczności, profesor Jarosław Burczyk postanowił wystartować w nadchodzących wyborach na stanowisko Rektora tej szacownej uczelni. Wiadomość ta pojawiła się na oficjalnej stronie Uniwersytetu. Aktualna kadencja obecnego rektora, profesora Jacka Woźnego, dobiega końca i zakończy się w 2024 roku.

Jarosław Burczyk, profesor nauk biologicznych i specjalista w dziedzinie genetyki, jest członkiem grona pedagogicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dodatkowo, pełni funkcje prorektora uczelni w dwóch kadencjach: 2016–2020 i 2020–2024. W 2016 roku został wybrany na prorektora ds. nauki na kadencję 2016–2020, a w 2020 roku utrzymał to stanowisko na następne cztery lata.

Profesor Burczyk jest autorem ponad 80 publikacji i specjalizuje się w genetyce populacyjnej. Pod jego opieką naukową siedem osób zdobyło tytuł doktora. Miał zaszczyt otrzymać stypendia od rządu francuskiego, Fundacji Fulbrighta oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Jego wkład w rozwój nauki został doceniony przez miasto Bydgoszcz, które przyznało mu Nagrodę Naukową Prezydenta (2009), oraz przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, który także przyznał mu nagrodę (2012). Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2019 roku. Profesor Burczyk jest również laureatem Złotego (2010) i Srebrnego (2000) Krzyża Zasługi oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2005).