Bydgoszcz skupia się na rewitalizacji bulwarów nad Brdą oraz wyspy św. Barbary

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat priorytetów w realizacji nowych projektów inwestycyjnych, miejskie władze zdecydowały, że kluczowym zadaniem jest odnowa bulwarów wzdłuż rzeki Brdy. Takie stanowisko poparła większość mieszkańców biorących udział w konsultacjach. W tym samym czasie, nie zapomniano o planach dotyczących rewitalizacji wyspy św. Barbary. W ciągu 2022 roku udało się zdobyć na ten cel dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 30 milionów złotych, aczkolwiek proces wyłonienia wykonawcy okazał się trudniejszy niż przypuszczano.

Dyskusja dotyczy obszarów na odcinku pomiędzy ulicami Krakowską a Żabią, jak również wspomnianej wcześniej wyspy św. Barbary, której widok roztacza się z Mostu Staromiejskiego. Od początku 2022 roku prowadzono poszukiwania wykonawcy, jednak niekorzystne warunki na rynku zamówień publicznych wpływały na podwyżkę cen ofert – dwukrotnie przedstawione propozycje osiągały wartość około 90 milionów złotych, przekraczając trzykrotnie założone środki. Dzięki interwencji Kancelarii Premiera, zdecydowano o skróceniu odcinka rewitalizacji do położonego między ulicami Krakowską a Żabią, a firma Strabag zgodziła się na realizację projektu za 35 milionów złotych.

W okresie jesiennym 2022 roku, miasto Bydgoszcz uzyskało dodatkowe 30 milionów złotych z Polskiego Ładu na kolejny odcinek rewitalizacji – od ulicy Żabiej do Mostu Kazimierza Wielkiego. Aktualnie prowadzone są poszukiwania wykonawcy tego etapu inwestycji.