International School of Bydgoszcz: Modernizacja budynku na finiszu

Prace remontowe w budynku przy ulicy Bośniackiej 3 w Bydgoszczy, które służą potrzebom International School of Bydgoszcz (Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy), są o krok od zakończenia. Instytucja edukacyjna, na którą przeniesiono funkcje szkolne, kształci wśród innych dzieci oficerów NATO, które pełnią swoją służbę na terytorium Polski w jednostkach sojuszu. Pomieszczenia na ten cel dostarczyło miasto. Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, uczestniczył w spacerze mającym na celu podsumowanie efektów przeprowadzonych prac.

Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, podkreślił znaczenie nowoczesnej edukacji jako fundamentu dla rozwoju każdej metropolii. Każdego roku miasto przeznacza ponad miliard złotych na utrzymanie szkół miejskich, a także wspiera inne placówki edukacyjne. Wyraził swoją satysfakcję, że mogli przekazać budynek do użytku Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy, który został gruntownie odnowiony i zmodernizowany.

Ponadto, prezydent zaznaczył, że szkoła nie ogranicza swojej oferty wyłącznie do dzieci oficerów NATO stacjonujących w Bydgoszczy. Młodzież z Bydgoszczy również zdobywa tutaj wiedzę i umiejętności. Co więcej, nauczanie w tym miejscu bazuje na wartościach takich jak odpowiedzialność, kreatywność, tolerancja i otwartość, które są szczególnie bliskie prezydentowi Bruskiemu.