Nowoczesna sortownia odpadów ProNatura zaczyna działalność w Bydgoszczy po inwestycji wartej 89 milionów złotych

Rozpoczęcie działalności przez nowo wybudowaną sortownię odpadów w Bydgoszczy, której właścicielem jest komunalna spółka ProNatura, stanowi ważny krok w zarządzaniu odpadami na tym obszarze. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 89 milionów złotych, przy czym znaczne wsparcie finansowe zapewnione zostało przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dołożył do projektu 41 milionów złotych.

ProNatura przeznaczyła te środki na stworzenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów. Wydajna infrastruktura tego kompleksu umożliwia sortowanie różnorodnych odpadów zebranych selektywnie, w tym tych o skomplikowanym składzie oraz zawierających niepożądane elementy. Efektem jest zwiększenie ilości odpadów kierowanych do recyklingu.

Według założeń projektowych, nowa instalacja umożliwi odzysk aż 90% poszczególnych rodzajów materiałów poddawanych procesowi sortowania.

Nowoczesna hala sortowni, wyposażona w zaawansowane maszyny i urządzenia, pozwala na obsługę 300 tysięcy ton odpadów rocznie. Wśród kluczowych elementów nowej linii technologicznej znajdują się 165 przenośników taśmowych o łącznej długości przekraczającej 1,5 km, sito bębnowe o imponujących rozmiarach (18,7 m długości, 5 m szerokości i 5,5 m wysokości) oraz dwa sita kaskadowo-wibracyjne. Sortownia posiada także separatory optyczne oraz specjalistyczne separatory do metali żelaznych i nieżelaznych.