Zmniejszenie częstotliwości odbioru śmieci na ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy – czy to błąd, czy nowa polityka?

Na początku 2024 roku mieszkańcy kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy zauważyli znaczną redukcję liczby terminów odbioru odpadów w porównaniu do poprzedniego roku. W związku z tą zaskakującą zmianą, powstało wiele pytań i niepewności dotyczących przyszłości zarządzania odpadami w ich obszarze. Przetargi na operatorów odpowiedzialnych za obsługę większości terenów miasta zostały już rozstrzygnięte, co rodzi pytanie, czy nastąpiła jakaś istotna zmiana w polityce odbierania śmieci.

Porównując harmonogramy odbioru odpadów na 2023 i 2024 rok, mieszkańcy bydgoskiej kamienicy zauważają wyraźny spadek liczby terminów. Nie są pewni, co może być przyczyną tak drastycznych różnic. W mijającym roku, usługi odbierania odpadów były realizowane przez nich znacznie częściej, a obecna sytuacja budzi zdziwienie.

Przy analizowaniu szczegółów harmonogramu przygotowanego przez firmę ProNatura, odpowiedzialną za obsługę tego rejonu Bydgoszczy, różnice stają się jeszcze bardziej widoczne. Na przykład, w styczniu 2023 roku odpady zmieszane były odbierane 2, 10, 17, 24 i 31 stycznia. Jednak harmonogram na rok 2024 przewiduje jedynie dwa terminy: 9 i 23 stycznia. Podobnie, jeśli chodzi o odpady bio, w styczniu 2024 roku będą one odbierane tylko raz, podczas gdy w tym samym miesiącu poprzedniego roku zaplanowano aż pięć terminów: 2, 9, 16, 23 i 30 stycznia.