Planowane przekształcenia w systemie transportu miejskiego Bydgoszczy: Czy przekona do zrezygnowania z korzystania z samochodów?

Rozkoszne zimowe ferie zbliżają się ku końcowi, co bezpośrednio przekłada się na oczekiwany wzrost ruchu na drogach miast. W takim kontekście, przejście z indywidualnych samochodów do publicznego transportu miejskiego może stanowić atrakcyjną alternatywę. Jednakże, obecne standardy transportu publicznego w Bydgoszczy spotykają się z niezadowoleniem mieszkańców.

Widmo zmiany rozkładu jazdy autobusów i tramwajów w Bydgoszczy jest planowane na marzec. Dokonane modyfikacje mają na celu polepszenie jakości usług transportowych, zwiększenie wygody pasażerów oraz zachęcenie bydgoszczan do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej kosztem prywatnych pojazdów.