Świętowanie dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej

Nadchodzi jubileuszowy rok, w którym będziemy obchodzić dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Okazuje się, że aż 80 procent mieszkańców uznaje Bydgoszcz za miasto czerpiące korzyści z bycia częścią europejskiej wspólnoty. Główne atuty to nie tylko gospodarcza kooperacja, ale również podkreślanie i realizowanie fundamentalnych wartości takich jak demokracja, godność ludzka, wolność oraz równość. Jest to czas, aby przyjrzeć się dokładniej projektom, które będą realizowane w Bydgoszczy dzięki wsparciu unijnemu.

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, przypomina, że Unia Europejska stanowi coś więcej niż jedynie platformę ekonomiczną. Często ludzie skupiają się na finansowym aspekcie naszej obecności w Unii – na inwestycjach i projektach wspieranych funduszami unijnymi. Bez wątpienia, finansowe korzyści dla Bydgoszczy są znaczące, rzędu ponad miliarda złotych. Miasto ma przed sobą wiele kolejnych inicjatyw do zrealizowania. Jednakże, zauważa prezydent, równie ważne jest przestrzeganie i promowanie wartości, które stały u podstaw Unii Europejskiej, zwłaszcza w obliczu doświadczeń ostatnich lat. Zbyt często zapominamy o zasadach demokracji, godności obywateli i ich równości wobec prawa, które są pilnowane przez europejskie instytucje.

W Bydgoszczy już rozpoczęto realizację projektów finansowanych ze środków unijnych na lata 2021-27. Pierwsze umowy dotyczące inwestycji miasta zostały już podpisane. Do najistotniejszych z nich należą zakup nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów za które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 75,4 mln zł, utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 z dofinansowaniem 5,2 mln zł czy adaptacja budynku na Błoniu na potrzeby Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z dofinansowaniem 2,9 mln zł.

Dodatkowo, złożone zostały wnioski o dofinansowanie kolejnych projektów. Wśród nich znajdują się takie jak realizacja dodatkowych zajęć w bydgoskich szkołach podstawowych oraz dokształcanie nauczycieli, doposażenie szkół zawodowych oraz szkolenia dla nauczycieli, czy budowa i zakup punktów selektywnej zbiórki odpadów (w tym 3 mobilnych oraz 60 punktów na elektroodpady). Obecnie czekamy na decyzje w sprawie tych projektów.