Uwaga! Fałszywe informacje o przyjmowaniu imigrantów w Bydgoszczy – ostrzeżenie od Ratusza

Z niepokojem zauważono, że ktoś rozprowadza fałszywe wiadomości na temat przyjmowania imigrantów w Bydgoszczy. Takie działania to nic innego jak próba dezinformacji, na którą uwagę zwraca Urząd Miasta Bydgoszcz.

W ostatnim czasie Urząd Miasta Bydgoszcz zauważył wzrost sygnałów od mieszkańców dotyczących informacji o imigrantach, które pojawiają się w ich skrzynkach pocztowych. Nieznany sprawca, nie mając do tego uprawnień, sugeruje w tych komunikatach, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz sam Urząd Miasta Bydgoszcz są źródłem tych informacji. Takie twierdzenie jest jednak bezpodstawne, jak wyjaśnia Urząd Miasta Bydgoszcz w swoim oficjalnym oświadczeniu.

Komunikat od Urzędu Miasta jest jasny i jednoznaczny: te fałszywe informacje są elementem akcji dezinformacyjnej. Zarówno miasto Bydgoszcz, jak i żadna z jego jednostek nie prowadzi takiej kampanii informacyjnej. Dodatkowo, miasto Bydgoszcz nie podejmuje żadnych działań związanych z przygotowaniem miejsc do zakwaterowania lub pobytu imigrantów na jego terenie. Apelują więc o czujność i w razie jakichkolwiek wątpliwości, sugerują kontakt z Urzędem Miasta Bydgoszcz pod numerem telefonu: 52 58 58 488.