Obraz Wyczółkowskiego odzyskał blask po konserwacji w Galerii Sztuki Nowoczesnej

Niespełna tydzień temu, dokładnie 27 marca, w Galerii Sztuki Nowoczesnej znajdującej się przy ulicy Mennica w Bydgoszczy, widzowie zyskali możliwość skorzystania z okazji do podziwiania nietuzinkowego obrazu Leona Wyczółkowskiego. Unikalny do tej pory jest fakt, że dzieło to składa się z dwóch części, nazwanych „Święta Teresa” i „Niebo Gwieździste”. Nie tak dawno ten podwójny obraz przeszedł proces renowacji dzięki staraniom konserwatorów muzealnych.

Konserwatorzy pracujący w muzeum podjęli wysiłek, aby przywrócić oryginalną kolorystykę i blask jednemu z najważniejszych dzieł Wyczółkowskiego. Powodzeniem tego przedsięwzięcia było tak imponujące, że podjęto decyzję o przedłużeniu czasu trwania wystawy „Teraźniejszość czasu przyszłego”. Wydarzenie to zostało zorganizowane specjalnie na setną rocznicę powstania Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Magdalena Gapińska, starszy asystent konserwatorski w Muzeum Okręgowym, podkreśliła konieczność wykonania nowej konstrukcji ramy dla obrazu. Było to niezbędne, aby zapewnić ochronę obu stron obrazu i zapobiec ich kontaktowi z tzw. „pleckami”, czyli elementem na odwrocie oprawy dzieła sztuki. W przypadku techniki pastelu, zastosowanej w tym obiekcie, „plecki” mogłyby na dłuższą metę uszkodzić oryginał poprzez dociskanie. Dodatkowo, uznano, że odpowiednia oprawa jest kluczowa ze względów ekspozycyjnych – chciano umożliwić zwiedzającym pełne doświadczenie obserwacji pracy artysty, biorąc pod uwagę interesujący charakter obu stron obrazu.