Policja w Bydgoszczy kontynuuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych

Bydgoska straż miejska ponownie skoncentrowała swoje działania na badaniu zachowań pieszych na drogach, tym razem na osiedlu Leśnym. Ta inicjatywa jest częścią większego projektu zwanego „Bezpieczny pieszy”, który ma na celu zwiększyć świadomość i bezpieczeństwo pieszych w mieście.

Bydgoscy policjanci wcześniej przeprowadzali podobne obserwacje w Fordonie, a ostatnio, 29 lutego, skupili się na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Czerkaskiej. Według mł. asp. Krzysztofa Bratza z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, główne wykroczenia, które zauważali u pieszych, to niekorzystanie z przejść dla pieszych, ignorowanie sygnalizacji świetlnej, chodzenie po niewłaściwej stronie drogi i brak elementów odblaskowych.

Podczas całodniowej akcji na osiedlu Leśnym udało się wykryć 72 przypadki łamania przepisów przez pieszych. – Jak podaje Bratz, 46 z nich dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, 9 związanych było z niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, a 13 osób chodziło niewłaściwą stroną drogi. Bratz zwraca także uwagę, że policjanci jednocześnie reagowali na wykroczenia popełniane przez kierowców w stosunku do pieszych, ujawniając aż 102 takie przypadki, w tym 79 przekroczeń prędkości w pobliżu przejść dla pieszych.

Podobnie jak podczas poprzednich działań w Fordonie, również na osiedlu Leśnym, funkcjonariusze korzystali z systemu ITS. Zadeklarowali również, że tego rodzaju działania będą cyklicznie powtarzane w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w mieście.