Program "Aktywny Senior" w wyborczym planie Łukasza Schreibera, kandydata na prezydenta Bydgoszczy

Łukasz Schreiber, aspirujący na funkcję prezydenta miasta Bydgoszcz, w swoim programie wyborczym skupia się na aktywizacji seniorów poprzez punkt zatytułowany „Aktywny Senior”. Pomysł zakłada wprowadzenie programu kulturalnego dla starszych mieszkańców miasta, którego elementem byłoby przyznawanie darmowych biletów do miejsc kulturalnych, takich jak opera, kino, teatr czy muzea. Bilety te miałyby być dostępne raz na kwartał. Schreiber planuje też wsparcie finansowe jednodniowych wycieczek po regionie skierowane do osób starszych.

Rewers do KWW Łukasza Schreibera Bydgoska Prawica, kandydata na stanowisko prezydenta Bydgoszczy, wypowiada się o swoim pomyśle: „Nasze inicjatywy koncentrują się na możliwościach bezpośredniej aktywizacji seniorów. Chcemy spojrzeć na problem z innej strony i zainicjować dialog z lokalnymi klubami sportowymi. W ten sposób osoby starsze mogłyby brać udział w zawodach sportowych, co pozwoliłoby nam częściej obserwować ich aktywność.”

Schreiber ma również zamiar wzmocnić działalność osiedlowych domów kultury. Dodatkowo, proponuje wprowadzenie bonów o wartości do 10 tysięcy złotych, które byłyby przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Celem tych bonów byłoby finansowanie projektów skierowanych na aktywizację seniorów.