Rafał Bruski, kandydat na prezydenta Bydgoszczy, deklaruje dalsze inwestycje w ochronę środowiska

Plan Rafała Bruskiego, aspirującego do fotela prezydenckiego w Bydgoszczy, obejmuje intensyfikację działań proekologicznych. Zobowiązał się do realizacji projektów takich jak posadzenie 15 tysięcy drzew i stworzenie parków kieszonkowych. W swoich planach uwzględnia także wymianę tzw. „kopciuchów”, czyli źródeł ciepła, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Bruski, reprezentujący KKW Koalicję Obywatelską, zaznaczył, że zaangażowanie w ochronę środowiska będzie kontynuowane. Nie tylko zamierza konsekwentnie realizować te działania, ale równocześnie przygotowuje około 50 hektarów gruntów – terenów, które nie nadają się do innego wykorzystania – do stworzenia dużych farm fotowoltaicznych. Zdaniem kandydata na prezydenta, takie działania będą służyły nie tylko ochronie środowiska naturalnego, ale też podreperują portfele mieszkańców miasta.

Dążący do ponownego objęcia stanowiska prezydent Bydgoszczy również podsumował dotychczas zrealizowane inwestycje. Wyliczył między innymi rewitalizację parków, rozbudowę sieci ciepłowniczej i budowę zbiorników retencyjnych na terenie całego miasta.