Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Sportowymi, uznawana za placówkę promującą tolerancję i cieszącą się wieloma osiągnięciami, obchodziła niedawno swoje 70-lecie w Bydgoszczy. Z tej okazji zorganizowano specjalną akademię w murach szkolnych, podczas której przypomniano o charakterystyce placówki. Wśród 443 uczniów „Dziesiątki” znajdują się nie tylko dzieci z lokalnego regionu, ale także młodzież pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego, filipińskiego oraz Romowie.

Placówka może poszczycić się multimedialną czytelnią im. Papuszy, która służy do prowadzenia różnorodnych zajęć z dziećmi. – To nie tylko o tolerancji mówimy, ale o prawdziwej otwartości na wszystkie grupy mniejszościowe. Szczególnie cieszymy się, że doceniana jest tutaj społeczność romska – wyjaśnia Tadeusz Bosman-Krzyżanowski, asystent edukacji romskiej oraz prezes Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen”.

Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy, podkreśla znaczenie szkoły dla społeczności miasta. – Przybyło tutaj wielu gości, absolwentów i byłych nauczycieli. To świadczy o tym, że szkoła ta ma duże znaczenie. Cieszy mnie, że oprócz sukcesów edukacyjnych, w tej placówce panuje także wyjątkowa rodzinna atmosfera – wskazuje Waszkiewicz.

Zastępca prezydenta miasta dodatkowo docenił atmosferę, jaka panuje w placówce. – Wyraźnie widać, że uczniowie, kadra pedagogiczna oraz dyrekcja dobrze czują się w tej szkole. Dlatego też prezydent miasta postanowił wręczyć szkole medal prezydenta miasta – najwyższe możliwe wyróżnienie dla takiej instytucji – dodaje.