Zgłoszenie planów dotyczących budowy osiedla mieszkaniowego na terenie "Sahary" w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy otrzymał wniosek o zgodę na zabudowę obszaru znanego jako „Sahara” na Bartodziejach, który jest miejscem dawnej żwirowni przy ulicy Inwalidów. Wniosek dotyczy budowy kompleksu mieszkaniowego.

Formalny dokument trafił do biura Wydziału Administracji Budowlanej bydgoskiego magistratu. Plan polega na postawieniu 14 wielorodzinnych bloków mieszkalnych wyposażonych w podziemne parkingi oraz usługowe lokale. Infrastruktura techniczna również ma być zintegrowana z projektem. Nieruchomości, które mają zostać wykorzystane do tych celów, mają numery ewidencyjne 6/1 i 6/2 i znajdują się w obrębie 195 ulicy Inwalidów. Informacje na temat składanego wniosku udostępnione są publicznie na stronie Ekoportalu prowadzonym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Proces oceny wniosku może jednak potrwać kilka miesięcy.

Pierwsze działania mające na celu realizację przedmiotowej inwestycji rozpoczęły się w marcu 2023 roku, kiedy to złożono pierwszy wniosek. Jak informowaliśmy na początku bieżącego roku, dnia 18 stycznia 2024 r., prezydent Bydgoszczy podjął decyzję dotyczącą warunków środowiskowych dla planowanego projektu. Załącznik do tej decyzji zawiera więcej szczegółów na temat przewidywanego osiedla przy ul. Inwalidów.

Według charakterystyki projektu, planowane jest wzniesienie 14 wielorodzinnych budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi. Całość zabudowy ma pokryć obszar około 14 624 metrów kwadratowych. Każda z budowli będzie miała osiem kondygnacji naziemnych, a ich wysokość nie przekroczy 45 metrów. Wstępne plany zakładają stworzenie 1712 nowych mieszkań.