Aktywne promowanie zdrowego stylu życia i edukacja pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza

Pod hasłem „Sięgnij po zdrowie”, Szpital Uniwersytecki im. Jurasza uruchomił Akademię Pacjenta – pionierskie przedsięwzięcie mające na celu promocję zdrowotności wśród pacjentów. Zainicjowana działalność, choć stanowi pierwszą tego typu inicjatywę, z pewnością nie jest ostatnim krokiem w dążeniu do poprawy jakości życia pacjentów.

W piątkowy dzień, 17 maja, w murach placówki im. Jurasza rozgorzała konferencja o tematyce zdrowego stylu życia. Wiodącą postać wydarzenia stanowiła Profesor Aldona Kubica, która prezentowała zagadnienia dotyczące najbardziej powszechnych epidemii XXI wieku – otyłości, cukrzycy, zaburzeń lipidowych oraz nadciśnienia tętniczego.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli także okazję skorzystać z edukacyjnych stoisk. Na miejscu można było przeprowadzić kontrolne pomiary ciśnienia krwi czy poziomu cukru we krwi, a także dowiedzieć się więcej na temat prawidłowej higieny i dezynfekcji rąk.