Zintegrowany akcelerator radioterapeutyczny z tomografem rezonansu magnetycznego: pionierskie osiągnięcie w polskiej onkologii

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy osiągnięto znaczący postęp technologiczny, otwierając Pracownię Linac-MR. Ta innowacyjna placówka jest wyposażona w pierwsze w Polsce i czwarte w Europie urządzenie – zintegrowany akcelerator radioterapeutyczny z tomografem rezonansu magnetycznego. Wielkość inwestycji wyniosła blisko 50 mln złotych, a jej celem jest umożliwienie precyzyjniejszej radioterapii dla pacjentów z nowotworami.

Ta wyjątkowa integracja akceleratora radioterapeutycznego z tomografem rezonansu magnetycznego umożliwia lekarzom monitorowanie subtelnych zmian nowotworowych za pomocą obrazów o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo, pozwala na dynamiczne modyfikowanie parametrów promieniowania podczas terapii, co jest nazywane radioterapią adaptacyjną. To postęp technologiczny, który ma potencjał znacząco wpłynąć na efektywność walki z chorobą nowotworową.

Nowoczesna technika będzie szczególnie przydatna dla pacjentów, u których różnicowanie między zdrową a nowotworową tkanką bywa niezwykle skomplikowane. Jest to typowe dla przypadków, gdy położenie lub kształt guza szybko się zmienia. Dzięki temu lekarze będą mogli szybciej i bardziej precyzyjnie reagować na te zmiany, co zwiększa szanse pacjentów na skuteczną terapię.