Elektrociepłownia Bydgoszcz II: końcowa faza budowy innowacyjnej gazowej instalacji kogeneracyjnej

Budowa nowoczesnej instalacji kogeneracyjnej i źródła ciepłowniczego, zasilanych paliwem gazowym, w Elektrociepłowni Bydgoszcz II, będącej częścią PGE Energia Ciepła, dobiega końca. Faza ukończenia podstawowych prac budowlanych została symbolicznie uczczona przez zawieszenie tradycyjnej wiechy w miniony wtorek.

Inwestycja, której początek datuje się na rok 2022, przyczyni się do wyeliminowania z użytku dwóch z czterech węglowych kotłów funkcjonujących w EC II. Skutkiem tego będzie obniżenie emisji CO2 o około 17 procent. Zielone ciepło, wytwarzane przez niskoemisyjną instalację, stanie się dostępne dla mieszkańców Bydgoszczy od drugiego kwartału 2025 roku.

Planowana struktura instalacji obejmuje pięć agregatów kogeneracyjnych, zasilanych silnikami gazowymi o sumarycznej mocy 52,6 MWe oraz rezerwowo-szczytowe źródło ciepła (gazowo-elektrodowy kocioł wodny i wytwornica pary) o łącznej mocy przekraczającej 70 MWt.

Robert Kowalski, wiceprezes Grupy PGE ds. wsparcia i rozwoju, podkreśla ważność tej inwestycji dla procesu dekarbonizacji, zapoczątkowanego przez Grupę PGE kilka lat temu. W 2023 roku rozpoczęto wymianę węglowych kotłów szczytowych w Bydgoszczy. Kowalski zwraca uwagę, że Elektrociepłownia Bydgoszcz II stanie się największą silnikową elektrociepłownią na paliwo gazowe w Polsce, co wyznacza kierunek rozwoju ciepłownictwa na najbliższe 15-20 lat.