Przebudowa placu Kościeleckich: ostatni etap prac budowlanych i przywracanie zieleni

Plac Kościeleckich, miejsce znanego punktu na mapie miasta, jest obecnie w trakcie ostatniej fazy intensywnej rewitalizacji. Prace koncentrują się teraz na rekonstrukcji południowej jezdni oraz odnowie chodników po tej samej stronie. Ta inwestycja ma również na celu zabezpieczenie tego obszaru przed ewentualnymi powodziami spowodowanymi przez silne opady deszczu.

W ciągu ostatnich miesięcy, wykonawca z sukcesem dokończył większość prac związanych z północną jezdnią i centralną częścią placu. Cały proces ten został przeprowadzony z uwzględnieniem ochrony zdrowia rosnących na miejscu kasztanowców.

Jednym z ciekawych elementów tego projektu jest duży zbiornik retencyjny na deszczówkę, który został umieszczony pod jezdnią w pobliżu biurowca. Zgromadzona woda nie tylko będzie stanowiła niezbędne zaplecze w przypadku intensywnych opadów deszczu, ale także będzie wykorzystywana do nawadniania lokalnej roślinności w czasach suszy.

Działania te są teraz skoncentrowane wyłącznie na południowej jezdni. Wprowadzono zmiany w tymczasowej organizacji ruchu, co umożliwia utrzymanie przejezdności i płynności ruchu w tej części Starego Miasta. To z kolei ułatwia koordynację prac z równoczesną przebudową uliczek otaczających Stary Rynek i Rybi Rynek.

Jednym z obecnie realizowanych elementów jest remont systemu kanalizacji deszczowej pod południową jezdnią. Ponadto, wykonawca wymienił już część krawężników i jest w trakcie przygotowań do układania kamiennych płyt na chodnikach.