bydgoszcz

Trzy spichrze nad Brdą w Bydgoszczy

Zwiedzając zachwycające lokacje w Bydgoszczy, nie można przejść obojętnie obok jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków tej miejscowości, jakim są ryglowe spichrze do gromadzenia zboża. Ten okazały kompleks składa się z trzech obiektów, z których najstarszy datowany jest na 1793 rok. Dzisiaj spichrze stanowią świetną pożywkę dla turystycznego oka, przyciągając do siebie licznych zwiedzających i miłośników historii.

Nie są to jedyne spichrze, jakie na przestrzeni stuleci zbudowano w Bydgoszczy w okresie zaboru pruskiego. Większość z nich powstała, gdy wybudowano nowy Kanał Bydgoski w 1774 roku, który wykorzystywany był do spławu zboża. Trzy spichrze nad Brdą obejmują trzy budowle tego typu. Pierwszy ze spichrzów pojawił się w mieście u schyłku XVIII wieku, a dwa pozostałe w pierwszej połowie XIX stulecia.

Zobacz, jakie zabytki warto odwiedzić w Bydgoszczy.

Krótka historia spichrzy i Kanału Bydgoskiego

Wracając na chwilę do Kanału Bydgoskiego, obiekt ten wybudowano z inicjatywy państwa pruskiego, zaraz po I rozbiorze Polski (1772 r.). Projekt kanału zakładał stworzenie wodnego traktu handlowego, wzdłuż którego miały być dostarczane do Szczecina potężne ilości zboża, wykluczając takie miasta jak Gdańsk i Toruń, ponieważ miejscowości te nadal znajdowały się na terenie Rzeczypospolitej.

Tym sposobem król pruski chciał doprowadzić do załamania gospodarki w powyższych miejscowościach i zmusić je do wejścia pod pruską okupację. Plan ten doczekał się swojej realizacji, ale dopiero po II rozbiorze w 1795 r.

Obecnie spichrze reprezentują bogaty kawał polskiej historii i stanowią jedną z najbardziej nietypowych dekoracji bydgoskiej panoramy. Znajdują się pod opieką Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i można znaleźć je przy ul. Grodzkiej 9-11. Warto zatrzymać się przy tych wspaniałych zabytkach, krocząc historycznym szlakiem Bydgoszczy.

A jeśli interesuje Cię więcej pięknych zabytków w Polsce, koniecznie kliknij https://www.rezydencjekrolewskie.pl/najstarsze-budowle-i-zabytki-w-polsce/.