110 absolwentów analityki medycznej i kosmetologii kończy studia na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Po latach nauki, stu dziesięciu studentów analityki medycznej i kosmetologii ostatecznie uzyskało wymarzone dyplomy ukończenia studiów wyższych. Wybrany przez nich kierunek to program nauczania prowadzony na prestiżowym Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

Początki edukacji z zakresu analityki medycznej na uczelni sięgają 35 lat wstecz, do roku 1988. Wówczas to rozpoczęli swoją przygodę z tym kierunkiem pierwsi chętni. Trzydzieści lat temu, w 1993 roku, odbyło się pierwsze Dyplomatorium dla absolwentów analityki medycznej, które stało się ważnym momentem w ich karierze zawodowej.

Analityka medyczna to specjalistyczny kierunek studiów, który daje solidne podstawy do podjęcia pracy jako diagnosta laboratoryjny. To niezwykle pożądany zawód w sektorze opieki zdrowotnej. Od początku funkcjonowania kierunku analityka medyczna na uniwersytecie bydgoskim, dyplomy potwierdzające ukończenie studiów uzyskało już 1644 osoby.

Większość z nich, po ukończeniu nauki, podjęła drogę zawodową w charakterze diagnosty laboratoryjnego. To właśnie specjaliści tej branży odgrywają niezwykle istotną rolę w procesie diagnozowania pacjentów przez lekarzy. Tylko precyzyjna i prawidłowa diagnoza jest bowiem gwarancją skutecznego leczenia.