Wzrost zielonej infrastruktury miejskiej: połączenie dużych inwestycji drogowych z masowym nasadzeniem drzew i krzewów

W ciągu tego roku, połączyliśmy wszystkie najważniejsze miejskie projekty inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej z masowym sadzeniem drzew i krzewów. Szereg nasadzeń drzew został wykonany na przykład wzdłuż ulic Smukalskiej i Jeździeckiej. Tereny w Starym Fordonie przeszły tzw. „zieloną rewolucję”. Nowo posadzone drzewa i krzewy teraz zdobią obszar wokół odnowionych wiaduktów J. Nowaka-Jeziorańskiego na osiedlu Leśnym oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Wyżynach.

W listopadzie ukończyliśmy szereg projektów, w tym rewitalizację terenów rekreacyjnych usytuowanych na brzegu rzeki w Starym Fordonie. Celem była poprawa estetyki i zrównoważonego rozwoju obszarów wzdłuż ulic takich jak Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów. Początkowo planowaliśmy posadzić ponad 130 drzew, ale podczas prac zdecydowaliśmy się na dodanie do tego pakietu jeszcze 500 krzewów. W rezultacie tego, Stary Fordon został wzbogacony o różnorodność roślin, takich jak wierzby, klony, lipy i głogi, które są typowe dla terenów zalewowych.

Wzdłuż ścieżek spacerowych stworzyliśmy, poza trawnikami, również łąki pełne kwiatów. Zamierzamy również zamontować wiele tablic informacyjnych podkreślających bioróżnorodność tego obszaru, który jest częścią europejskiej sieci chronionych obszarów „Natura 2000”. W trakcie prac zastosowano specjalne środki ochrony dla drzew-pomników przyrody. Niektóre rośliny objęte ochroną zostały przesadzone w nowe miejsca na początkowym etapie prac, na przykład arcydzięgiel litwor.